Podręcznik

Wybrane samouczki (tutoriale) W3C niezbędne w realizacji programów ICDL/ECDL Web Editing (Sylabus) i pierwszej części kwalifikacji E.14. Tworzenie stron internetowych zawodu Technik informatyk (Podstawa programowa). Suplementy zawierają dodatkowe (autorskie) treści.

Techniki tworzenia stron i aplikacji

Struktura strony

 1. Koncepcja struktury strony
 2. Regiony strony
 3. Identyfikowanie regionów
 4. Nagłówki
 5. Struktura treści
 6. Przykład
 7. Formatowanie (suplement)

Menu

 1. Koncepcje menu
 2. Struktura
 3. Formatowanie
 4. Menu wysuwane
 5. Menu aplikacji
 6. Przykład i kod aplikacji

Ikona Obraz Obrazy

 1. Pojęcie obrazu
 2. Obrazy informacyjne
 3. Obrazy dekoracyjne
 4. Obrazy funkcjonalne
 5. Obrazy tekstu
 6. Złożone obrazy
 7. Grupy obrazów
 8. Mapy obrazów
 9. Drzewo decyzyjne
 10. Porady i wskazówki
 11. Formatowanie (suplement)

Ikona Tabela Tabele

 1. Koncepcje tabel
 2. Jeden nagłówek
 3. Dwa nagłówki
 4. Nieregularne nagłówki
 5. Wielopoziomowe nagłówki
 6. Podpis i podsumowanie
 7. Porady i wskazówki
 8. Formatowanie (suplement)

Ikona Formularz Formularze

 1. Formularze
 2. Kontrolowanie etykiet
 3. Grupowanie elementów sterujących
 4. Instrukcje dotyczące formularza
 5. Sprawdzanie poprawności
 6. Powiadomienia użytkowników
 7. Formularze wielostronicowe
 8. Kontrola niestandardowa
 9. Formatowanie (suplement)

Slajdery*

 1. Koncepcja slajdera
 2. Struktura
 3. Funkcjonalność
 4. Animacje
 5. Formatowanie
 6. Przykład roboczy
 7. Kompletny kod

Suplement

 • Słownik
 • Indeks
 • Wykaz źródeł

Popularne posty z tego bloga

Notepad++

Przeglądarki internetowe