Posty

Notepad++

Obraz
Edytor Notepad++ - darmowy edytor kodów źródłowych, ułatwiający  kodowanie w wielu językach programowania (np. C, C++, C#, HTML, XML, CSS, JavaScript, PHP, SQL). Posiada, między innymi, system formatowania kodu, zawijania bloków, podpowiadania słów danego języka.

BlueGriffon

Obraz
BlueGriffon - darmowy edytor stron internetowych, działający w trybie WYSIWYG (ang. what you see is what you get - dostajesz to co widzisz). Posiada bardzo dobre wsparcie języków HTML5 i CSS3.

FileZilla

Obraz
Klient FTP - program komputerowy korzystający z protokołu FTP do łączenia się z serwerem FTP w celu wymiany plików. Przykładem jest FileZilla.

Przeglądarki internetowe

Obraz
Przeglądarka internetowa (ang. web browser) – program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW, a także odtwarzania plików multimedialnych, często przy użyciu dodatków, zwanych wtyczkami.

Formularze

Formularze są powszechnie używane do zapewnienia interakcji użytkownika na stronach internetowych i aplikacjach internetowych. Na przykład logowanie, rejestracja, komentowanie i zakup. Ten samouczek pokazuje, jak tworzyć dostępne formularze. Te same pojęcia dotyczą wszystkich formularzy niezależnie od tego, czy są przetwarzane po stronie klienta czy po stronie serwera.
Poza aspektami technicznymi użytkownicy preferują zwykle proste i krótkie formularze. Poproś tylko użytkowników o wprowadzenie tego, co jest wymagane do zakończenia transakcji lub procesu; jeśli są wymagane nieistotne lub nadmierne dane, użytkownicy są skłonni porzucić formularz.

Etykietowanie elementów sterujących: użyj elementu <label>, a w konkretnych przypadkach innych mechanizmów (np. WAI-ARIA, atrybutu title itd.), aby zidentyfikować każdą kontrolkę formularza.Sterowanie grupowaniem: użyj elementów <fieldset> i <legend> do grupowania i powiązania pokrewnych formantów formularza.Instrukcje dotycząc…

Tabele z dwoma nagłówkami

Obraz
Ta strona opisuje tabele, które mają prosty nagłówek wiersza i prosty nagłówek kolumny. W takich tabelach związek między nagłówkami a komórkami danych staje się szybko niejasny. W przypadku takich tabel należy użyć elementu <th>, aby zidentyfikować komórki nagłówka i atrybut scope w celu zadeklarowania kierunku każdego nagłówka. Atrybut scope może mieć wartość row lub col aby oznaczać, że nagłówek dotyczy odpowiednio całego wiersza lub kolumny.
Ponadto można użyć elementu <caption>, aby zidentyfikować tabelę w dokumencie. Jest to szczególnie użyteczne dla użytkowników czytników ekranu, którzy przeglądają stronę internetową w "trybie tabeli", gdzie mogą poruszać się między nimi. Więcej informacji i wytycznych dotyczących używania elementu <caption> znajduje się na stronie  Caption & Summary.
Podejście 1: Tabela z komórkami nagłówkowymi w górnym rzędzie i pierwszej kolumnie Poniższa tabela Godziny otwarcia zawiera informacje nagłówka zarówno w górnym rzę…

Tabele z jednym nagłówkiem

Obraz
Ta strona obejmuje tabele zawierające jeden prosty nagłówek wierszy lub jeden prosty nagłówek kolumn. Dane w tych tabelach są opisane w sposób jednoznaczny.
Jeśli zawartość tabeli jest niejednoznaczna lub zawiera nagłówki kolumn i wierszy, należy użyć atrybutu scope, aby uniknąć zamieszania. Więcej informacji na temat takich tabel można znaleźć w tabelach zawierających dwa nagłówki .
Podejście 1: Tabela z komórkami nagłówka w górnym rzędzie Następująca tabela koncertów zawiera komórki w pierwszym rzędzie, oznaczone przy użyciu elementu <th>. Jest to dopuszczalne tylko dlatego, że jest to taki mała tabela, a same dane są wyraźnie różne w każdej kolumnie, tak że związek między nagłówkiem a komórkami danych jest oczywisty.
Uwaga: Niektórzy czytniki ekranu odczytują "Data - Zdarzenie - Miejsce" w komórce "Miejsce", ponieważ kierunek elementów <th> jest niejednoznaczny.

PRZYKŁAD:

Koncerty:
Data Zdarzenie Miejsce 12 lutego Waltz z Straussem Hala główna 24 mar…